Video Clips

Với những thành tựu và đóng góp của mình PINACO đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân Huy chương và danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất - Nhì - Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất - Nhì - Ba.

Hội nghị tri ân khách hàng Song Hành Kết Nối - Lan Tỏa Thành Công đợt 2-2017

Hội nghị tri ân khách hàng Song Hành Kết Nối - Lan Tỏa Thành Công đợt 2-2017