Video Clips

Với những thành tựu và đóng góp của mình PINACO đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân Huy chương và danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất - Nhì - Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất - Nhì - Ba.

Người trúng giải chương trình Song Hành Kết Nối - Lan Tỏa Thành Công 2017

Người trúng giải chương trình Song Hành Kết Nối - Lan Tỏa Thành Công 2017