Video Clips

Với những thành tựu và đóng góp của mình PINACO đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân Huy chương và danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất - Nhì - Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất - Nhì - Ba.

ẮC QUY ĐỒNG NAI - PINACO : NĂNG LƯỢNG VƯỢT TRỘI - DẪN LỐI THÀNH CÔNG 60S

ẮC QUY ĐỒNG NAI - PINACO : NĂNG LƯỢNG VƯỢT TRỘI - DẪN LỐI THÀNH CÔNG 60S